Thủ tục hành chính
CẤP GIẤY CHỨNG SINH CHO TRƯỜNG HỢP TRẺ ĐƯỢC SINH RA TẠI NHÀ HOẶC TẠI NƠI KHÁC MÀ KHÔNG PHẢI LÀ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Cơ quan Công bố/Công khai UBND Phường 7                                                                               
Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Bố, mẹ và người thân thích của trẻ có trách nhiệm điền vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu) và nộp cho Trạm Y tế xã, phường vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm Y tế xã, phường phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

- Bước 3: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại Trạm Y tế phường/xã
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trạm Y tế phường/xã
Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí Không có
Lệ phí Không có
Mức giá Không có
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị.
Đối tượng thực hiện Bố, mẹ và người thân thích của trẻ
Cơ quan thực hiện Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trạm Y tế xã, phường
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
File đính kèm : Tải về