ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ
16 Tháng 12, 2022

Giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân; Hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính; Kê khai, nộp thuế theo Luật Quản lý thuế năm 2019,  Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ, Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính.

Vui lòng đăng ký tham dự với Ban Tổ chức trước 16g00 ngày 20 tháng 12 năm 2022, nếu có câu hỏi đề nghị gửi trước 16g00 ngày 14 tháng 12 năm 2022.

Đường dẫn đăng ký dự hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố , tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2TWMUZEZLcan_E95IJA24LSt__RQwv5SDj5l-lT5kyCkQ0w/viewform

Tin tức liên quan

18 Tháng 01, 2023

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .

26 Tháng 12, 2022

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA, NHỎ.

27 Tháng 10, 2022

Triển khai Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của UBND quận Tân Bình về tổ chức “Giờ vàng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2022 - 2025.

29 Tháng 07, 2022

Thông tin mạng lưới Tư vấn viên pháp luật (Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP)