Hướng dẫn tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ ngày 01/10/2021
09 Tháng 10, 2021

Công văn số 7395/VP-KSTT ngày 01/10/2021 của Văn phòng UBND Thành phố (xem tại đây)

Công văn số 1929/UBND-KSTT ngày 30/9/2021 của UBND quận Tân Bình (xem tại đây)

Công văn số 363/VP-KSTT ngày 06/10/2021 của Văn phòng UBND quận Tân Bình (xem tại đây)

Tin tức liên quan

06 Tháng 03, 2023

Người dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng VNeID, thiết bị đọc mã QR, giấy xác nhận thông tin về cư trú trong mọi giao dịch hành chính công sau khi sổ hộ khẩu hết hiệu lực.

20 Tháng 12, 2022

Ủy ban nhân dân Phường 7 tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc

04 Tháng 10, 2022

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” và Công văn số 1814/UBND-CCHC ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tiếp tục thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

04 Tháng 10, 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 7

02 Tháng 10, 2022

PHƯỜNG 7 TRIỂN KHAI THANH TOÁN BẰNG QR CODE TIỆN LỢI VÀ AN TOÀN TRONG GIAO DỊCH TẠI BỘ PHẬN “TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ”

10 Tháng 09, 2022

Nhiệm vụ trọng tâm của địa phương triển khai Đề án 06 6 tháng cuối năm 2022

21 Tháng 07, 2022

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 129/KH-UBND NGÀY 29/04/2022 CỦA UBND QUẬN TÂN BÌNH VỀ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG "TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY" TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH

28 Tháng 05, 2021

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUYÊN NGÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

08 Tháng 10, 2020

Phường 7 tham gia Vòng chung kết hội thi "Đề xuất sáng kiến, giải pháp về CCHC trên địa bàn quận Tân Bình" năm 2020

13 Tháng 07, 2020

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân; thực hiện mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, Từ ngày 07/7/2020, Ủy ban nhân dân Phường 7 thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết nhóm TTHC “Đăng ký khai tử - Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng – Mai táng phí” tại Bộ phận Một cửa