KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CẤP TỈNH THEO BỘ CHỈ SỐ NĂM 2022
05 Tháng 12, 2022

Thực hiện Công văn số 63/BCH-VPTT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Văn Phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố về phối hợp khảo sát lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân phục vụ đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ chỉ số năm 2022;

Phòng Kinh tế kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn được biết và tham gia khảo sát trực tuyến tại trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai theo đường link: https://phongchongthientai.mard.gov.vn , mục Tham gia đóng góp ý kiến về công tác phòng, chống thiên tai.

Tin tức liên quan

22 Tháng 05, 2023

TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2023

17 Tháng 05, 2023

Triển khai Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23 tháng 4 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

17 Tháng 05, 2023

Triển khai Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

09 Tháng 05, 2023

Tan máu bẩm sinh (thalassemia) là gì và cách phòng, điều trị như thế nào?

21 Tháng 04, 2023

Triển khai Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030

17 Tháng 04, 2023

Một số điểm lưu ý khai quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2022.

14 Tháng 04, 2023

Tiếp nhận HS đề xuất cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/4/2023

11 Tháng 04, 2023

Những điều cần biết về mất cân bằng giới tính khi sinh.

07 Tháng 02, 2023

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4654/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM

07 Tháng 02, 2023

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC KÝ LẠI HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN THEO MẪU SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2023