Nhiệm vụ trọng tâm của địa phương triển khai Đề án 06 6 tháng cuối năm 2022
10 Tháng 09, 2022

Đề án 6 là viết tắt của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 6/1/2022.

Sau hơn 6 tháng triển khai Đề án 06, TP.HCM đã có những kết quả bước đầu, trong đó đáng chú ý là việc TP.HCM chuẩn bị triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của TP.HCM. Dự kiến, hệ thống sẽ hoàn thành trong tháng 10/2022. Việc này nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện Đề án 06. Hệ thống hoạt động với nguyên tắc không yêu cầu người dân khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mỗi người dân chỉ dùng một tài khoản định danh thống nhất để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của TP.HCM sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với thủ tục hành chính đủ điều kiện. Trong đó có 403 dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3, mức độ 4 đủ điều kiện của TP.HCM; 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. TP.HCM sẽ đảm bảo 100% thủ tục hành chính (1.733 thủ tục) sẽ được thiết lập trên một cửa điện tử, để sở, ban ngành, quận, huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân. Việc triển khai hệ thống này vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Đề án 06 vừa là nhiệm vụ hàng đầu để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, chính quyền số của UBND TP.HCM, chi tiết tại đây

Tin tức liên quan

06 Tháng 03, 2023

Người dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng VNeID, thiết bị đọc mã QR, giấy xác nhận thông tin về cư trú trong mọi giao dịch hành chính công sau khi sổ hộ khẩu hết hiệu lực.

20 Tháng 12, 2022

Ủy ban nhân dân Phường 7 tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc

04 Tháng 10, 2022

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” và Công văn số 1814/UBND-CCHC ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tiếp tục thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

04 Tháng 10, 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 7

02 Tháng 10, 2022

PHƯỜNG 7 TRIỂN KHAI THANH TOÁN BẰNG QR CODE TIỆN LỢI VÀ AN TOÀN TRONG GIAO DỊCH TẠI BỘ PHẬN “TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ”

21 Tháng 07, 2022

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 129/KH-UBND NGÀY 29/04/2022 CỦA UBND QUẬN TÂN BÌNH VỀ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG "TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY" TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH

09 Tháng 10, 2021

Hướng dẫn tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính khi thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của UBND Thành phố

28 Tháng 05, 2021

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUYÊN NGÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

08 Tháng 10, 2020

Phường 7 tham gia Vòng chung kết hội thi "Đề xuất sáng kiến, giải pháp về CCHC trên địa bàn quận Tân Bình" năm 2020

13 Tháng 07, 2020

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân; thực hiện mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, Từ ngày 07/7/2020, Ủy ban nhân dân Phường 7 thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết nhóm TTHC “Đăng ký khai tử - Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng – Mai táng phí” tại Bộ phận Một cửa