PHƯỜNG 7 TRIỂN KHAI THANH TOÁN BẰNG QR CODE TIỆN LỢI VÀ AN TOÀN TRONG GIAO DỊCH TẠI BỘ PHẬN “TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ”
02 Tháng 10, 2022

Thực hiện Công văn số 1379/UBND-KSTT ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về đẩy mạnh thanh toán điện tử tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào xây dựng chính quyền điện tử, Ủy ban nhân dân Phường 7 tổ chức triển khai mô hình thanh toán điện tử đối với thủ tục hành chính lĩnh vực sao y - chứng thực, hộ tịch và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, theo đó ngoài hình thức thanh toán bằng tiền mặt, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể thực hiện thanh toán điện tử thông qua chuyển khoản ngân bằng hình thức quét mã QR được niêm yết tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả”, để thanh toán.  

(Hướng dẫn thanh toán bằng mã QR tại bộ phận "Một cửa")

Cách thanh toán bằng QR Code

Bước 1: Tải và đăng nhập ứng dụng Mobile Banking, SmartBanking… của cá nhân/ tổ chức đang sử dụng.

Bước 2: Chọn tính năng QR tích hợp sẵn trong ứng dụng.

Bước 3: Quét mã QR mà Ủy ban nhân dân Phường 7 cung cấp để thanh toán.

Bước 4: Xác nhận thanh toán.

 

Tin tức liên quan

06 Tháng 03, 2023

Người dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng VNeID, thiết bị đọc mã QR, giấy xác nhận thông tin về cư trú trong mọi giao dịch hành chính công sau khi sổ hộ khẩu hết hiệu lực.

20 Tháng 12, 2022

Ủy ban nhân dân Phường 7 tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc

04 Tháng 10, 2022

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” và Công văn số 1814/UBND-CCHC ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tiếp tục thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

04 Tháng 10, 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 7

10 Tháng 09, 2022

Nhiệm vụ trọng tâm của địa phương triển khai Đề án 06 6 tháng cuối năm 2022

21 Tháng 07, 2022

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 129/KH-UBND NGÀY 29/04/2022 CỦA UBND QUẬN TÂN BÌNH VỀ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG "TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY" TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH

09 Tháng 10, 2021

Hướng dẫn tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính khi thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của UBND Thành phố

28 Tháng 05, 2021

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUYÊN NGÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

08 Tháng 10, 2020

Phường 7 tham gia Vòng chung kết hội thi "Đề xuất sáng kiến, giải pháp về CCHC trên địa bàn quận Tân Bình" năm 2020

13 Tháng 07, 2020

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân; thực hiện mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, Từ ngày 07/7/2020, Ủy ban nhân dân Phường 7 thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết nhóm TTHC “Đăng ký khai tử - Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng – Mai táng phí” tại Bộ phận Một cửa