SỔ TAY HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA, NHỎ.
26 Tháng 12, 2022

Nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận có tài liệu hướng dẫn thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn tập trung vào các khía cạnh cốt lõi liên quan mật thiết đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm nguyên liệu, nước, hóa chất, năng lượng và an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Tin tức liên quan

18 Tháng 01, 2023

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .

16 Tháng 12, 2022

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ

27 Tháng 10, 2022

Triển khai Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của UBND quận Tân Bình về tổ chức “Giờ vàng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2022 - 2025.

29 Tháng 07, 2022

Thông tin mạng lưới Tư vấn viên pháp luật (Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP)