Triển khai Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của UBND quận Tân Bình về tổ chức “Giờ vàng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa"
27 Tháng 10, 2022

Thực hiện Thông báo số 300/TB-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về triển khai Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 về tổ chức “Giờ vàng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2022 - 2025.

Ủy ban nhân dân Phường 7 triển khai Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về về tổ chức “Giờ vàng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2022 - 2025 đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn.

Đính kèm các văn bản tại đây.

Tin tức liên quan

29 Tháng 07, 2022

Thông tin mạng lưới Tư vấn viên pháp luật (Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP)