Triển khai nội dung trả lời của Bộ công an đối với kiến nghị về Đề án 06
06 Tháng 09, 2023

Triển khai nội dung trả lời của Bộ công an đối với kiến nghị về Đề án 06 của Cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại công văn số 2756, 2758, 2762/BCA-V01 ngày 08/8/2023 của Bộ Công an. Chi tiết văn bản tại đây.

Tin tức liên quan

26 Tháng 09, 2023

Hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26/9/2023

25 Tháng 09, 2023

THAY ĐỔI NGÀY GHI CHỈ SỐ ĐIỆN VỀ CUỐI THÁNG

14 Tháng 09, 2023

SẮP XẾP KHU PHỐ TẠI PHƯỜNG 7, QUẬN TÂN BÌNH

11 Tháng 09, 2023

CẢNH GIÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CỦA TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA LUẬT THANH TRA NĂM 2022

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ LUẬT TỐ CÁO