Triển khai Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23 tháng 4 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17 Tháng 05, 2023

Thực hiện Công văn số 218/KT ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Phòng Kinh tế quận Tân Bình về triển khai Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23 tháng 4 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Ủy ban nhân dân Phường 7 triển khai Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23 tháng 4 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn.

Đính kèm văn bản tại đây.

Tin tức liên quan

22 Tháng 05, 2023

TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2023

17 Tháng 05, 2023

Triển khai Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

09 Tháng 05, 2023

Tan máu bẩm sinh (thalassemia) là gì và cách phòng, điều trị như thế nào?

21 Tháng 04, 2023

Triển khai Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030

17 Tháng 04, 2023

Một số điểm lưu ý khai quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2022.

14 Tháng 04, 2023

Tiếp nhận HS đề xuất cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/4/2023

11 Tháng 04, 2023

Những điều cần biết về mất cân bằng giới tính khi sinh.

07 Tháng 02, 2023

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4654/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM

07 Tháng 02, 2023

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC KÝ LẠI HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN THEO MẪU SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2023

07 Tháng 02, 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGÀY GHI CHỈ SỐ ĐIỆN VỀ CUỐI THÁNG