Tuyên truyền đăng ký kiểm định trực tuyến qua phần mềm TTDK
20 Tháng 03, 2023

Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng thực hiện việc đăng ký mới đăng kiểm xe trực tuyến tại website https://dangkiemxetphcm.com, tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở (Trung tâm 50-01S, 50-02S và 50-03S).

Người dân Thành phố có nhu cầu đăng ký kiểm định phương tiện sẽ thực hiện trên ứng dụng TTDK (hiện ứng dụng này đều có trên điện thoại di động nền tảng IOS và Android). Việc đăng ký kiểm định này áp dụng cho tất cả các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các trường khách hàng đã đăng ký lịch hẹn đến kiểm định tại website https://dangkiemxetphcm.com (trước ngày 01 tháng 02 năm 2023), sẽ được các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở (Trung tâm 50-01S, 50- 02S và 50-03S) tiếp tục giải quyết theo thời gian và địa điểm đã đăng ký. 

Tin tức liên quan

28 Tháng 04, 2023

TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRƯỜNG HỌC.

25 Tháng 04, 2023

TUYỂN SINH ĐẦU CẤP 2023 - 2024

11 Tháng 04, 2023

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

11 Tháng 04, 2023

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/2022/HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố

03 Tháng 04, 2023

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023: Với chủ đề “Tâm điểm giao thoa – Hành trình sống động”

23 Tháng 03, 2023

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

08 Tháng 03, 2023

PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM A(H5N1) KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM A(H5N1)

08 Tháng 03, 2023

Triển khai Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

08 Tháng 03, 2023

Triển khai Mẫu bản vẽ thiết kế để hộ gia đình, cá nhân tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TPHCM

08 Tháng 03, 2023

ỨNG DỤNG ETAX MOBILE: ĐĂNG KÝ VÀ NỘP THUẾ MỌI LÚC, MỌI NƠI TRÊN ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG