Tuyên truyền đăng ký kiểm định trực tuyến qua phần mềm TTDK
20 Tháng 03, 2023

Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng thực hiện việc đăng ký mới đăng kiểm xe trực tuyến tại website https://dangkiemxetphcm.com, tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở (Trung tâm 50-01S, 50-02S và 50-03S).

Người dân Thành phố có nhu cầu đăng ký kiểm định phương tiện sẽ thực hiện trên ứng dụng TTDK (hiện ứng dụng này đều có trên điện thoại di động nền tảng IOS và Android). Việc đăng ký kiểm định này áp dụng cho tất cả các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các trường khách hàng đã đăng ký lịch hẹn đến kiểm định tại website https://dangkiemxetphcm.com (trước ngày 01 tháng 02 năm 2023), sẽ được các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở (Trung tâm 50-01S, 50- 02S và 50-03S) tiếp tục giải quyết theo thời gian và địa điểm đã đăng ký. 

Tin tức liên quan

26 Tháng 09, 2023

Hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26/9/2023

25 Tháng 09, 2023

THAY ĐỔI NGÀY GHI CHỈ SỐ ĐIỆN VỀ CUỐI THÁNG

14 Tháng 09, 2023

SẮP XẾP KHU PHỐ TẠI PHƯỜNG 7, QUẬN TÂN BÌNH

11 Tháng 09, 2023

CẢNH GIÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO CỦA TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA LUẬT THANH TRA NĂM 2022

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

11 Tháng 09, 2023

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ LUẬT TỐ CÁO