Ủy ban nhân dân Phường 7 tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc
20 Tháng 12, 2022

Thực hiện Công văn số 2781/UBND-CCHC ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc.

Nhằm tạo hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giảm bớt các hồ sơ không cần thiết, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức; kỹ năng nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao.

Ủy ban nhân dân Phường 7 tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” (bộ phận Một cửa) đối với 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại phường, cụ thể như sau:

- Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

- Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thế ký, không thể điểm chỉ được).

- Đăng ký khai tử.

- Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an phường.

Thời gian bắt đầu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc: Từ ngày 30 tháng 11 năm 2022./.

( Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường 7
đang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân )

Tin tức liên quan

06 Tháng 03, 2023

Người dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng VNeID, thiết bị đọc mã QR, giấy xác nhận thông tin về cư trú trong mọi giao dịch hành chính công sau khi sổ hộ khẩu hết hiệu lực.

04 Tháng 10, 2022

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” và Công văn số 1814/UBND-CCHC ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tiếp tục thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

04 Tháng 10, 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 7

02 Tháng 10, 2022

PHƯỜNG 7 TRIỂN KHAI THANH TOÁN BẰNG QR CODE TIỆN LỢI VÀ AN TOÀN TRONG GIAO DỊCH TẠI BỘ PHẬN “TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ”

10 Tháng 09, 2022

Nhiệm vụ trọng tâm của địa phương triển khai Đề án 06 6 tháng cuối năm 2022

21 Tháng 07, 2022

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 129/KH-UBND NGÀY 29/04/2022 CỦA UBND QUẬN TÂN BÌNH VỀ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG "TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY" TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH

09 Tháng 10, 2021

Hướng dẫn tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính khi thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của UBND Thành phố

28 Tháng 05, 2021

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUYÊN NGÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

08 Tháng 10, 2020

Phường 7 tham gia Vòng chung kết hội thi "Đề xuất sáng kiến, giải pháp về CCHC trên địa bàn quận Tân Bình" năm 2020

13 Tháng 07, 2020

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân; thực hiện mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, Từ ngày 07/7/2020, Ủy ban nhân dân Phường 7 thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết nhóm TTHC “Đăng ký khai tử - Hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng – Mai táng phí” tại Bộ phận Một cửa